Islam in družina

Islam in družinaDružina je pomembna enota in komponenta islama. Vsak izmed članov – od staršev do otrok, partnerjev itd., ima svoj izrazit pomen.

STARŠI

Kur’an nas vedno znova opominja o dolžnosti, ki jo imajo otroci do svojih staršev. Allah pravi:

“In tvoj Gospodar je odredil, da častite le Njega in s starši ravnate dobro. Če eden od njiju ali oba dočakata starost pri tebi, jim ne reci niti “uf” in ne upiraj se jima, temveč jih ogovarjaj z plemenito besedo. Reci: ‘O moj Gospodar usmili se ju, saj ste me negovala, ko sem bil majhen.” [Plemeniti Kur’an 17:23-24]

Od obeh staršev, je mati tista, ki ji je v islamu dan pomembnejši položaj. Kur’an priča o njenem težkem delu, ko pravi:

“mati ga je s težavo nosila in ga s težavo rodila in čas njegovega nošenja in dojenja traja trideset mesecev…” [Plemeniti Kur’an 46:15]

Ena izmed tradicij poslanca Muhammeda (mir in blagoslov z njim) podpira to trditev.

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je bil vprašan: “Kdo si najbolj zasluži, da z njim ravnam dobro?” “Tvoja mati,” je rekel poslanec. “Kdo je naslednji?” “Tvoja mati,” je ponovno odvrnil poslanec. “Kdo je naslednji?” “Tvoja mati,” je rekel še enkrat. “In kdo za njo?” “Tvoj oče.”

Uboganje in lepo ravnanje s starši so globoko spoštovane vrline v islamu. Vendar to uboganje, pride za uboganjem Boga. Allah pravi:

“…toda, če si prizadevajo, da bi k Meni pridruževali to o čemer nimate nobenega znanja, ju ne ubogajte. K meni je vaš končni povratek in obvestil vas bom o tem, kar ste nekoč počeli.” [Plemeniti Kur’an 29:8]

OTROCI

Islam svetuje staršem, naj s svojimi otroci ravnajo z milostjo, ljubeznijo in enakopravnostjo. Prav tako so odgovorni, da jim omogočijo dobro izobrazbo in jih vzgojijo, kot odgovorne in moralno zrele posameznike. Poslanec Muhammed (mir in blagoslov z njim) je rekel, da je dobra izobrazba najlepše darilo, ki ga oče lahko podari otroku. Poslanec je prav tako poudarjal dobro ravnanje s hčerkami in obljubil nagrado v Raju za tiste starše, ki dobro vzgojijo svoje hčere. Istočasno Allah kliče k zmernosti, ko pravi:

 ”O vi, ki verujete! Naj vas vaše imetje in otroci ne odvračajo od misli na Allaha. In kdorkoli to naredi –  ti so poraženci.” [Plemeniti Kur’an 63:9]

VELIK POMEN POROKE

Poroka je sveta, družbena pogodba med moškim in žensko. Kot vse velike vere, tudi islam daje velik pomen tej instituciji. Bog pravi:

“In še eden izmed njegovih znakov je, da je za vas iz vaše vrste, ustvaril soproge, da lahko v njih najdete mir. In med vas je položil ljubezen in milost. Resnično, v tem so zagotovo znaki za tiste, ki razmišljajo.” [Plemeniti Kur’an 30:21]

Kur’an uporablja čudovito metaforo ‘obleke’ za moža in ženo, ko opisuje globino zakonskega razmerja:

“One so vaša obleka in vi ste njihova obleka.” [Plemeniti Kur’an 2:187]

Prav tako je Muhammed (mir in blagoslov z njim) označil poroko, kot del njegove prakse in jo celo primerjal s polovico človekove vere.

ISLAM IN HOMOSEKSUALNOST

Zakon v islamu, kot ga opisuje Kur’an in nauki poslanca Muhammeda (mir in blagoslov z njim) je nedvomno mišljen med moškim in žensko. Kur’an omenja Lotovo zgodbo in označuje obnašanje njegovih ljudi kot nespodobno, grešno, razuzdano, zlo in sramotno. Medtem, ko muslimani ne diskriminirajo pravic homoseksualcev, kot človeških bitij, močno zavračajo njihovo homoseksualnost, kot nekaj kar prestopa meje, ki jih je postavil Bog. Homoseksualnost obsojata tudi krščanska in judovska vera.

POROČNI PROCES

Ker je koncept predporočnih odnosov med moškim in žensko prepovedan, islam prepoznava potrebo po tem, da bodoča zakonca odkrijeta nivo kompetence med njima, preden sprejmeta končno odločitev. Tako jima je pod nadzorom tretje osebe, dovoljeno opraviti osebni pogovor.

Obstaja veliko načinov, kako izbrati soproga. Nekateri zakoni so lahko vnaprej dogovorjeni, drugi posamezniki si svoje partnerje najdejo sami. Ko moški želi spoznati žensko, pristopi k njeni družini z namenom, da jo zasnubi. Cilj je poroka. Na ta način islam ohranja duh poroke, kot združenje, ne le dveh različnih oseb, temveč tudi njihovih raznovrstnih pogledov, edinstvenih ozadij in njihovih družin. Poroka je zaprisega o prepletanju dveh doslej neodvisnih življenj, v upanju upeha in nadaljevanja roda.

V nasprotju s tem, kar mnogi mislijo o islamu, islam ne dovoljuje prisilnih porok, ne glede na spol. Pravzaprav zakon ni dokončen brez potrditve obeh, ženina in neveste. V praksi ‘dogovorjen zakon’ pomeni, da tretja oseba predstavi dve družini, ki imata otroke v primerni starosti za poroko.

POROKA: SORODNE TEME

Muslimanka po poroki ne prevzame moževega priimka, temveč obdrži svojega, saj ne postane njegova lastnina, ampak je še vedno hči svojega očeta. Poslanec Muhammed (mir in blagoslov z njim) je rekel:

“Na Sodni Dan boste klicani s svojimi imeni in imeni vaših očetov…”

Ženske iz časa poslanca, vključno z njegovimi ženami, so bile znane po imenih svojih očetov in ne po moževih imenih.

V islamu ima ženska pravico obdržati svoj del prihodka, saj je mož tisti, od katerega se pričakuje, da bo finančno poskrbel zanjo in za družino. Čeprav islam ne spodbuja ločitve, jo priznava in dovoljuje. Mož ali žena lahko dasta pobudo za ločitev in s tem sprožita ločitveni postopek, ki traja mesece in vključuje pogajanja in prizadevanja iz obeh strani v upanju rešitve zakona.

OMEJENA POLIGAMIJA

V mnogih kulturah je bila neomejena poligamija nekaj vsakdanjega, vendar se je s prihodom islama strogo omejila. Islam prepoznava različne faktorje, kot so višje število žensk v določenih državah, posledice vojn in veliko število smrti med moškimi v družbi ter ponuja legitimno in zaščitniško rešitev proti družbenemu zlu, kot je npr. prešuštvo. Če se moški odloči imeti več kot eno ženo, mora z vsemi ravnati pravično. Kur’an pravi:

“…poročite se z ženskami po vaši izbiri, dvemi, tremi ali štirimi. Toda, če se bojite, da z njimi ne boste ravnali pravično, potem se poročite le z eno.” [Plemeniti Kur’an 4:3]

NADALJEVANJE RODOV

Ustvariti družino in imeti otroke je ponavadi naslednji logični korak po poroki mnogih muslimanov. Na sedmi dan po rojstvu otroka se žrtvuje žival in otroku se pobrije glava. Starši dajo miloščino v denarnem znesku, ki je ekvivalenten teži pobritih las. Obred imenovan ‘Akika’ je lahko tudi na 14., 21. ali 28. (itd) dan po otrokovem rojstvu.

PODALJŠANA DRUŽINA

Ohranjevanje sorodstvenih vezi je pomemben del življenjskega stila muslimana. Kur’an poudarja pomen zaščite in ohranitve družinskih vezi:

“Častite Allaha in nikogar ne imejte Njemu enakega in bodite dobri do staršev, sorodnikov…” [Plemeniti Kur’an 4:36]

“In svojim sorodnikom dajte to kar jim pripada, in [prav tako] siromakom in popotnikom…” [Plemeniti Kur’an 17:26]

Poslanec Muhammed (mir in blagoslov z njim) je podobno rekel: “Kdor verjame v Allaha in Sodni Dan, naj ohranja dobre vezi med sorodstvom.”